Đã có Wi-Fi ổn định, miễn phí tại 17 điểm dừng chân trên Vịnh Hạ Long

Nguồn: viettimes.vn